På habmala.se skriver Sebastian Hellvin sporadiskt om lite av varje. Publiceringstakten varierar, i perioder skriver jag väldigt ofta och ibland kan det gå långt mellan inläggen.

Politiskt engagemang

Jag är engagerad i Vänsterpartiet lokalt, och ersättare i kommunfullmäktige och kultur och fritidsnämnden i Kalmar. På bloggen skriver jag sällan om politiska sakfrågor, men vardagsfrågor är också politik.

Det känns lite surrealistiskt att behöva förtydliga men även om vi ofta håller med varandra skriver jag själv på bloggen och ibland håller vi inte med varandra.

Studier

Jag pluggar till lärare i svenska, religion och svenska som andraspråk mot högstadiet. Det är en bit kvar på studierna, men det ska bli skönt att vara färdig till sommaren.