På habmala.se skriver Sebastian Hellvin sporadiskt om lite av varje. Publiceringstakten varierar, i perioder skriver jag väldigt ofta och ibland kan det gå långt mellan inläggen.

Sen klappt ett år tillbaka har jag en liten dotter. Det i kombination med att jag slutat studera och börjat jobba gör att tiden för politiska möten är knapp. Jag är fortfarande ganska politiskt engagerad, men det har inte blivit så många möten på sistone. Mitt engagemang är mer vardagsnära nu.

Det känns ofta som att det är svårt att definiera sig själv när en ska skriva en presentation. Jag har det senaste året gått mer och mer från digitala verktyg till analoga. Jag skriver gärna för hand och om jag får välja blir det med reservoarpennor. Jag har flera gånger funderat på att låta just det intresset ta större plats på bloggen, men inte gjort slag i saken. Jag skulle också också göra en lång utläggning om varför vi i offentliga verksamheter bör använda öppen teknik, det känns lite som en ideologisk fråga.

Till vardags är jag annars lärare i svenska. Jag funderade en stund på om jag skulle skriva att jag är lärare, eller jobbar som det. Jag kom inte fram till något svar.

Den som vill nå mig och inte har kontaktuppgifter gör det säkrast via mail
Sebastian(snabel-a)habmala(punkt)se - (skriv något i ämnesraden).
Mastodon Telegram.