Sun, 26 Jan 2014
Lärarutbildningen i Kalmar och bilden i media.

De senaste dagarna har lärarutbildningen i Kalmar figurerat flera gånger i media. Jag skriver sällan längre åsiktstexter (kanske främst för att jag är ovan) men kände att jag har en del koll på frågan och dessutom redan är lite indragen i debatten (se länken till Smålandsnytt).

[DISCLAIMER]
Jag är engagerad i ett par föreningar som berörs av frågan, inlägget här är skrivet på eget initiativ och representerar inte nödvändigtvis inställningen hos någon av de föreningar jag i andra sammanhang representerar.
[/DISCLAIMER]

Problemet som media belyser är att det förekommer att studenter som är antagna till utbildning på campus i Kalmar ibland tvingas pendla till Växjö eller ha föreläsningar på distans. Detta är ett riktigt problem och något som Linnéuniversitetet måste ta tag i, men över lag är lärarutbildningen i Kalmar bra.

Skräckexemplet är en kurs där studenterna en vecka innan kursstart ställdes inför valet att pendla till Växjö eller plugga utan föreläsningar i Kalmar. Ett annat exempel är att föreläsningar ibland har slagits ihop mellan de båda orterna, så att den ena orten har föreläsaren på plats i salen och studenterna på andra orten sitter i ett rum med en skärm och en mikrofon. Att ha föreläsning på distans är egentligen aldrig bra, det är lätt att bli ofokuserad och svårt att ställa frågor eller diskutera. Men det är inte alltid värre än att pendla. Att få två timmars restid varje dag och komma till nya obekanta lokaler är inte heller oproblematiskt (som jag förstår det har de studenter som berördes i det aktuella exemplet fått reseersättning, även om det inte till en början var självklart).

Det som inte framkommer i media är att utbildningen egentligen är bra. Vad jag vet har Kalmar en av de äldsta lärarutbildningarna i landet¹ och får regelbundet höga betyg i utvärderingar². Innehållet i utbildningen (utbildningarna) är bra och kvalitativt, jag hyser inga tvivel om att den som pluggar i Kalmar har alla förutsättningar att bli en bra lärare. Vad som saknas är organisationen runt lärarutbildningen, det som gör utbildningen till en helhet. Studenter måste få information i god tid för att kunna förbereda sig och plugga utan att slita ut sig. Studenter borde inte heller tvingas anpassa sig till universitetets förutsättningar, universitetet borde anpassa sig till studenterna. Om det finns studenter i Kalmar som ska gå en kurs borde den kursen hållas i Kalmar.

Den sista punkten jag vill beröra här är Linnéuniversitetets svar på kritiken. I princip ursäktar man sig med att lärarutbildningen är omgjord och att universitetet nyligen omorganiserades efter sammanslagningen mellan Kalmar och Växjö. Jag vill mena att det inte spelar någon roll längre. Det har gått tre år sedan de två lärosätena slogs samman, även om struktur och organisation inte byggs över en natt borde man hunnit skapa rutiner när man haft drygt tusen nätter på sig. Att utbildningen är ny ska inte heller spela någon roll. Universitetet har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och borde veta vad det innebär även om det kommer nytt innehåll och upplägg i en utbildning. Om man ska ta universitetets ursäkter på allvar borde man pausa hela verksamheten så att de kan få ett par år till att lista ut hur man håller utbildningar, bättre vore om man drog nytta av den erfarenhet som redan finns från tidigare utbildningar³.

[TL;DR] Det finns problem i organisationen på LNU, men över lag är lärarutbildningen i Kalmar bra.

Over and out - nu ska jag gå och skriva något snitsigt om strukturalism.

¹ - Något jag hört flera gånger men inte har källa på
² - Också egentligen hörsägen, och gäller antagligen främst innan HiK blev LNU
³ - Jag förstår att det inte går att kopiera ett kursupplägg direkt till en annan kurs och att det tar tid att lägga upp en hel utbildning, men det borde inte fortfarande vara ett problem två år efter att utbildningen startade

blog comments powered by Disqus

Hacker emblem Made with PyBlosxom