Tue, 03 Apr 2012
Mer testande

Detta är ännu ett testinlägg, Det har blivit ganska många, även om de flesta inte är uppe längre. Just detta inlägg är till för att testa om min crontab på servern gör vad den ska ;) det vill säga uppdaterar bloggen klockan 08 och 20 varje dag. Så att jag slipper gå in med ssh och uppdatera manuellt. Så, test test ;)

Jag ska i en förlägning ordna något sätt att kolla igenom arkivet av inlägg, men det är ju inte så många ännu så det får vänta.

blog comments powered by Disqus

Hacker emblem Made with PyBlosxom