Fri, 12 Aug 2016
Hösttermin

Det börjar kännas att höstterminen är på ingång. Det är fortfarande ett par veckor kvar på sommaren men jag ska bli student igen och har börjat maila med lärare på höstens kurser. Jag ska skriva min sista uppsats på lärarprogrammet, i svenska denna gången. Jag ska också påbörja en grundkurs i svenska som andraspråk, med tanken att lägga till det som ämne i lärarexamen. Jag tror det kan vara kul, det är ju ett område som behöver folk just nu i alla fall.

Sommaren har varit bra, vi har gjort mycket och rest mycket. Bland annat har vi fjällvandrat på Drommen. Jag har också börjat försöka promenera dagligen. Jag hoppas att jag kan hålla det igång när jag blir student i terminsstarten, men det har varit svårt med kontorsjobbet de senaste två åren. Det är lätt att vara trött och fastna på soffan om kvällarna.

Jag har också börjat skriva mer. Inte egentligen något sammanhängande och inte i syfte att producera något, men jag köpte reservoarpennor och lite olika trevliga bläck ihop med att min gamla anteckningsbok tog slut och jag köpte en ny modell. Pennorna är riktigt trevliga att skriva med. Tanken är egentligen att som svensklärare bör jag nog ha viss vana vid att skriva liksom att läsa. Men jag skriver också som en förberedelse för att bli student igen. På kåren skrev jag ofta mötesanteckningar eller protokoll, men sällan mer än en sida sammanhängande text. Som student kommer jag behöva skriva på ett helt annat sätt igen, och det kräver ett annat förhållningssätt till text.

Over and out.. Det har varit en bra sommar, det har varit en dyr sommar.

blog comments powered by Disqus

Hacker emblem Made with PyBlosxom