Sun, 22 Apr 2012
Skriver lite skript

Det bästa kodandet kommer när man borde göra annat, som att plugga. Men jag har äntligen kommit på hur jag ska skriva om mitt nätverksskript så att nedräkningen blir snyggare. Och i och med det har jag även börjat skriva ihop mina gamla skript.
Tidigare (i skrivande stund) har jag haft tre olika skript för att koppla upp datorn mot trådlösa nätverk när jag startar upp den. Ett som frågar om jag vill koppla upp över huvud taget, ett som frågar vilken typ av uppkoppling och ett som faktiskt sköter uppkopplingen. Detta är stökigt och bökigt och svårt att hålla ordning på. Så när jag ändå började ändra i ett av dem tänkte jag att jag skulle skriva ihop dem också. Det är inte klart ännu, men jag har (efter en fullständig omskrivning) ramverket i princip färdigt, nu återstår bara att slänga in alla de kommandon som faktiskt startar nätverksuppkopplingen. Mer om detta när det är färdigt.

Det jag gjorde idag var att jag listade ut hur jag skulle skriva en bit av koden. På ett ställe i scriptet behöver jag nämligen vänta för att ge datorn lite tid att hitta routern innan jag ber den om ett ip-nummer. I det gamla skriptet är detta ganska långt och bökigt:

echo -n "sleeping 10"
sleep 1s
echo -n " 9"
sleep 1s
echo -n " 8"
sleep 1s
echo -n " 7"
sleep 1s
echo -n " 6"
sleep 1s
echo -n " 5"
sleep 1s
echo -n " 4"
sleep 1s
echo -n " 3"
sleep 1s
echo -n " 2"
sleep 1s
echo -n " 1"
sleep 1s
echo ""
men i det nya skriptet tar det bara fem rader :)
count=10
while [[ $count > "0" ]]; do
   echo -n "$count "
   sleep 1
   count=$((count - 1))
done
Den uppmärksamme ser att detta är sex rader, den översta är dock del av en annan nyhet, nämligen en egen del av scriptet för inställningar, så om man tycker att den väntar för länge är det lätt att ändra :)

Also, Jag testar lite nya saker på bloggen med lådor för kod. Det kanske inte funkar riktigt som planerat från början. Vi får se ;)

blog comments powered by Disqus

Hacker emblem Made with PyBlosxom