Home

På habmala.se skriver Sebastian Hellvin sporadiskt om lite av varje.

Pluggar på Linnéuniversitetet till lärare i svenska, svenska som andraspråk och religion. Har arbetet två år med studenträttsfrågor som förtroendevald i Linnéstudenterna. Är ersättare för vänsterpartiet i kommunfullmäktige och kultur och fritidsnämnden i Kalmar.

Hacker emblem