Home

På habmala.se skriver Sebastian Hellvin sporadiskt om lite av varje.

Jag pluggar egentligen till lärare i religion och svenska vid Linnéuniversitetet i Kalmar, men har tagit studieuppehåll för att arbeta med utbildningsbevakning i Linnéstudenternas styrelse. Jag är engagerad i Vänsterpartiet lokalt och en av många som ser till att Calcon blir av varje år.

Hacker emblem